Οδήγηση Δίκυκλου με Δίπλωμα Κατηγορίας Β.

Σύμφωνα με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στις 22/9/2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Ελληνική Νομοθεσία εναρμονίζεται προς τις Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EE) 2020/612 της Επιτροπής.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη στις αναφερθείσες διατάξεις, προσθέτει στην παρ. 3 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 21 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), στο σημείο 12 του στοιχείου α της σελίδας 2 του εντύπου της άδειας οδήγησης, ένα νέο εθνικό κωδικό αριθμό “121”, ως ακολούθως:

121. Η κατηγορία Β ισχύει και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1.

ΦΕΚ 4075/Β/22-9-2020

Η προσθήκη αυτή προκάλεσε αναστάτωση, καθώς δεν υπήρξε διευκρίνηση υπό ποιες προϋποθέσεις θα ισχύσει η παρούσα διάταξη. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα, 24/9/2020, ανακοίνωση με διευκρινήσεις σχετικά με την ΚΥΑ που αναφέρουμε παραπάνω.

Διευκρινίσεις σχετικά με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στις άδειες οδήγησης

Με αφορμή την Κοινή Υπουργική Απόφαση (A3/Οικ. 56475/6635) που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και αφορά στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις  διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο στην προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης του εντύπου των αδειών οδήγησης.

Συνεπώς, δεν δίνεται αυτόματα το δικαίωμα οδήγησης δικύκλου κατηγορίας Α1 από κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, για το οποίο απαιτείται νόμος, ο οποίος, αν και εφόσον εκδοθεί, θα περιγράφει τους  όρους και προϋποθέσεις για την ισοδυναμία των αδειών οδήγησης.  

Έτσι, με τη συγκεκριμένη απόφαση δεν αλλάζει το ισχύον πλαίσιο για τις άδειες οδήγησης και συνεπώς, τα σχετικά δημοσιεύματα, καθώς και τυχόν σκόπιμες και παραπλανητικές αντιδράσεις φορέων, δεν έχουν καμία βάση.

Γενικότερα, στο πλαίσιο που παρέχει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και με βάση τις καλές πρακτικές άλλων χωρών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εξετάσει το ζήτημα των ισοδυναμιών στο πλαίσιο της νομοθετικής παρέμβασης για τη Μικροκινητικότητα.

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

Συνεπώς, προς το παρόν δεν επιτρέπεται η οδήγηση δίκυκλων οχημάτων στους κατόχους άδειας οδήγησης Κατηγορίας Β. Είμαστε εν αναμονή της δημοσίευσης από την κυβέρνηση του σχετικού νόμου και θα επανέλθουμε με νέο άρθρο όταν αυτό συμβεί.

 

1