Οδήγηση Δίκυκλου με Δίπλωμα Κατηγορίας Β.

Οδήγηση Δίκυκλου με Δίπλωμα Κατηγορίας Β. Σύμφωνα με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στις 22/9/2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Ελληνική Νομοθεσία εναρμονίζεται προς τις Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EE) 2020/612 της Επιτροπής. Η Ελληνική Κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη στις αναφερθείσες διατάξεις, προσθέτει στην παρ. 3 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 21 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), στο σημείο […]