Τιμή

Μέγιστη Αυτονομία (km)

Δίπλωμα

Μπαταρία

Χρώμα

Προμηθευτής

12